Bganketa е предназначена за хора, които са над 16 години и основно живеят в България.

Включването в bganketa и участието в отделните модули от сайта е доброволно.

Регистрацията в bganketa включва попълване на профилна информация (потребителско име, имейла, парола и демографска информация) и активиране на профила от линк, получен по имейл. Всеки потребител е лично отговорен за съхранението на паролата си.

С регистрацията си в bganketa потребителят се съгласява да бъде информиран по имейл или по друг подходящ начин за провежданите от bganketa (Arbitrage Research) проучвания и за активностите на сайта (например публикации, дискусии, постове в блога, специални кампании и подобни).

Всеки човек има право само на един профил в bganketa. В случай, че има съмнения или се установят повече регистрации, всичките свързани профили ще бъдат изтрити, а събраните точки ще бъдат премахнати и няма да бъдат изплатени.

  • В извънредни ситуации, когато потребителят иска да създаде нова регистрация за себе си, преди да го направи трябва да пише на bganketa, за да бъде изтрит старият му профил.
  • В случай, че втори профил е създаден по грешка, потребителят трябва да уведоми bganketa и да се реши кой от двата профила да остане активен.

 

УЧАСТИЕ В ПРОУЧВАНИЯ

bganketa кани за участие в проучванията случайна извадка от потребителите, като се съобразява с типа на проучването, конкретните цели на проучването и профила на потребителите.

Потребителите декларират, че в сайта и в проучванията ще предоставят коректна и актуална информация за себе си, своето потребление и мнение. bganketa разчита на тяхната честност и искреност, както и да проявяват внимание при участието си.

Kачеството на събираната информация се проследява чрез различни методи, например отчитане на времето за отговаряне на онлайн анкетите, извършване на логически контрол на събраните данни и т.н. При съмнения за достоверността или открити несъответствия относно предоставената информация bganketa може да дисквалицифира участието на потребителя в конкретно проучване и да му отнеме получените точки.

Всеки потребител има право да участва само в проучвания, за които изрично е получил покана от bganketa, без да ползва покани, изпратени до негови близки, приятели или други потребители.

Участието в проучванията дава достъп на потребителите до поверителна информация, например темите на проучванията, използваната методология, информация за разработването на нови продукти и услуги, идеи за комуникационни кампании и т.н. Всеки потребител се задължава да запази поверителна всяка информация, която е получил заради участието си в проучванията, да не я споделя с никого и да не я ползва за комерсиални цели.

От своя страна bganketa ще съхранява отговорно данните за своите потребители, съгласно Политиката си за поверителност.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ТОЧКИ

С участието си в bganketa всеки потребител събира точки, които може да обмени за ваучер за пазаруване. Точки се получават за следното:

  • При регистрация – получават се еднократно 10 точки при активиране на профила
  • Участие в проучвания – потребителят получава определен брой точки при завършване на участието си. Броят за всяко проучване е различен и се определя от продължителността му и специфичността на търсените респондентите. В случай, че потребителят не се квалифицира за участие в някое проучване, няма да получи точки или ще бъде компенсиран с малък брой точки.

Потребителят получава веднъж точки за проучване, което е завършил, независимо от това колко пъти го попълва.

За конкретни проучвания е възможно bganketa да предлага други награди, различни от точки, като потребителите ще бъдат предварително уведомени за това.

  • Покана на приятели – 3 точки за всеки регистрирал се приятел – bganketa позволява всеки потребител да кани свои приятели, които също да се регистрират в сайта. Това става с персонален линк, който се намира в профила на потребителя. Точки се получават само в случаите, когато регистрацията на новия потребител е направена от този линк (и от различен IP адрес) и новият профил е активиран.

Обмяната на събраните точки става след като потребителят е събрал поне 200 точки и поиска това на имейл email@bganketa.com. 200 точки се равняват на ваучер за пазаруване на стойност 20 лева. Ваучерът се изпраща с писмо до пощенски клон, посочен от потребителя, или е електронен.

Обменените точки се изваждат от сметката на потребителя.

ДЕАКТИВИРАНЕ НА ПРОФИЛ

Всеки потребител може във всеки момент сам да деактивира профила си или да заяви искането си профилът му да бъде деактивиран на имейл email@bganketa.com. Профилът му ще беше изтрит и събраните точки ще бъдат премахнати. Публикациите на потребителя в сайта ще останат активни.

bganketa си запазва правото да деактивира определен профил при съмнения за надеждността на получаваната информация или подозрително поведение, както и при нарушение на някое от общите условия. При деактивиране, събраните от потребителя точки се премахват и не могат да бъдат обменени.

 

ДИСКУСИИ И ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТА

Една от целите на bganketa е да свърже хората в общност, в която те да бъдат полезни един за друг и да обменят опит и мнения. За да се осъществи това, всеки потребител трябва да спазва следните правила:

  • Да уважава мнението на останалите и в случаите, когато то се различава от неговото
  • Да бъде учтив. Да не използва груб и обиден език, вулгарни и нецензурни изрази, заплахи, както и да не разпространява неверни или клеветнически твърдения
  • Да не разпространява съдържание, което нарушава авторски права, търговска тайна или чужда интелектуална собственост

Всеки потребител носи отговорност за публикуваната информация, включително за споделени лични данни.

bganketa си запазва правото да изтрива коментари и публикации на сайта, които счита, че са неуместни спрямо неговите цели.

Всички публикации и коментари на потребителите могат да бъдат ползвани при изготвяването на различни материали от bganketa – постове, статии, нюзлетъри и т.н.

ДРУГИ

Коресподенцията с bganketa по всякакви канали (имейл, телефон и т.н.) е конфиденциална и не бива да се разпространява.

©Всички права запазени Бг анкета 2024

Свържете се с нас

В момента нямаме човек на линия, но можете да ни изпратите запитване, а ние ще Ви отговорим колкото можем по-бързо.

Sending

Използвайте вашите данни, за да влезете

или    

Забравили сте данните си?

Create Account

//Clicky code